contact

Outplacement en reintegratie

Outplacement en reïntegratie liggen in elkaars verlengde, maar worden soms door elkaar gebruikt. Ik hanteer de volgende tweedeling:

Reïntegratie:

gericht op personen die al een werkloosheidsuitkering ontvangen
en doorgaans langer dan ½ jaar werkloos zijn (fase 2 of hoger). Vanwege de economische crisis
mogen ook personen die korter
dan ½ jaar werkloos zijn vaak al
een IRO-traject Individueel
reïntegratie traject) volgen.
Doorgaans wordt het IRO traject betaald door het UWV (Werkbedrijf). Het gaat hierbij om een  begeleidingstraject door een
ervaren coach gericht op de
kortste weg naar werk.

Outplacement:

gericht op personen die bij hun werkgever te horen hebben gekregen dat ze ontslagen zullen worden (om uiteenlopende redenen). Doorgaans wordt een outplacementtraject aangeboden en betaald door de werkgever. Het gaat daarbij om U snel en adequaat te begeleiden bij het ontslagproces en het vinden van een nieuwe (loop)baan.

Werkwijze

Zowel bij een IRO als bij een Outplacementtraject zet SCA een aantal instrumenten in om u  te begeleiden en te bemiddelen bij het vinden van een nieuwe baan.
Werkwijze IRO: SCA is netwerkpartner van het landelijke reïntegratie bedrijf IDplein. IDplein kent een meersporen model bij het begeleiden van personen met een WW-uitkering naar een baan. Hierbij wordt door de coaches gewerkt op basis van intensieve individuele begeleiding.Binnen het coachingtraject wordt vanaf het begin veel aandacht besteed aan bemiddeling, aanbodversterking en diagnose van de persoonlijke situatie en voortgang van het traject.  Het plaatsingspercentage van SCA is ruim 80%.  

Werkwijze Outplacement

SCA werkt samen met een aantal andere ervaren coachingbureaus om snel en effectief outplacement trajecten in te kunnen zetten. Naast  groepstrainingen gericht op het omgaan met ontslag, wordt gewerkt op basis van intensieve individuele begeleiding, ook op directieniveau. Binnen het outplacementtraject wordt vanaf het begin aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarktoriëntatie, sollicitatiebegeleiding en bemiddeling.  

© 2018 - SCA Coaching - Mail Marlene!

Master Practitioner
Terug naar de startpagina