contact

Tests
Trainingen

Tests

In het kader van een coachingtraject kan de coachee er behoefte aan hebben om bepaalde persoonlijkheidskenmerken nader onder de loep te nemen. Dit doe ik door het afnemen van een aantal vragenlijsten (tests). Deze tests kunnen ook apart worden afgenomen, zonder coachingtraject.

Voorbeelden hiervan zijn:

bullet Beroepstests:
Algemene beroepskeuzetest, carriére ankers, competentietest, managementtest.

bullet Persoonlijkheidstests:
de Nederlandse persoonlijkheidstest

Bovenstaande tests kunnen thuis via internet worden gemaakt met een inlogcode.

Verder zijn er nog een aantal specifieke tests:

bullet 360° feedbacktest;

bullet Zelfwaarderinglijst: Deze lijst meet hoe iemand over zichzelf denkt;

bullet VIG: Vragenlijst Interpersoonlijk gedrag (Assertiviteit): Deze lijst meet de mate van assertiviteit in vergelijking met een gemiddelde normgroep;

bullet Stresstest: Deze vragenlijst meet de mate van stressgevoeligheid;

bullet Doelenlijst: Een simpele manier om je eigen doelen in kaart te brengen;

De resultaten van de vragenlijsten worden in de vorm van een schriftelijk verslag aangeboden. Naar aanleiding van de uitslagen kan een persoonlijk gesprek plaatsvinden. De tarieven van de tests varieren van € 30 tot €150,- ex BTW.

Trainingen

Naast of apart van een coachingtraject kan deelgenomen worden aan een van de trainingen in persoonlijke effectiviteit. Deze trainingen hebben op gezette tijden plaats d.m.v. open inschrijvingen. Tevens worden de trainingen op maat aangeboden aan teams en groepen in bedrijven en organisaties. De trainers hebben affiniteit met het bedrijfsleven.

Nieuw trainingsaanbod in 2018:

* Teamcoaching onder artsen, apothekers, GGZ: do's & do'nts bij samenwerking, vakgroep in transitie

* Effectief vergaderen in professionele teams

* Teamrollen uitdiepen aan de hand van de tamrollen van Belbin

* Conflicten in teams oplossen door feedback

* Effectiever functioneren van teams (alle beroepsgroepen

Daarnaast bied ik de volgende trainingen aan

1. Omgaan met stress: In deze training van 5 x 2 uur komen alle aspecten en oorzaken van stress aan bod en wordt tevens geoefend in het beter omgaan met stressfactoren in het dagelijkse bestaan. Dit gebeurt aan de hand van de beginselen van de RET (Rationeel Emotieve Therapie). Na afloop kunnen de deelnemers stress beter herkennen en zodoende zich beter wapenen tegen de gevolgen van stress. De inhoud van de training wordt ‘op maat’ gemaakt voor de deelnemers en kan ook als een workshop van 1 ½ dag worden gegeven.

2. Omgaan met lastige mensen (conflichthantering): Iedereen komt zijn/haar eigen lastposten tegen in het leven, in de vorm van weinig coöperatieve bazen, eigengereide medewerkers, streberige collega’s e.a. Voor veel mensen heeft dit een negatieve invloed op het functioneren. Door middel van deze training, waarbij ik de methodiek van DRIVE-yourself gebruik die gericht is op het vergroten van de eigen assertiviteit (zie eerdere rubrieken op deze website) leren personen weer waar ze zelf voor staan en op welke wijze ze hun eigenheid kunnen handhaven in een werkomgeving, zonder daarmee in conflict te komen. Deze training kan als workshop (1 dag) of als een training in 4 dagdelen worden gegeven.

3. Teambuilding: Hoe zit een team in elkaar? Hoe functioneren de teamleden en hoe staat het met de interpersoonlijke relaties? In ieder team kan er op een bepaald moment sprake zijn van onderlinge wrevel of een conflictsituatie. Het kan ook zijn dat de prestaties van een team achterblijven bij de organisatie of dat de motivatie beneden peil is. In al deze gevallen kan het team baat hebben bij externe begeleiding van een of meer coaches. SCA kan deze begeleiding op zich nemen en het team weer op de rails zetten.

© 2018 - SCA Coaching - Mail Marlene!

Master Practitioner
Terug naar de startpagina