contact
Aangesloten bij:

Particulieren
De coachingtrajecten
Werkwijze particulieren
Bedrijven en overheid
Werkwijze bedrijven

Particulieren

Wil je werken aan het vergroten van je zelfinzicht en het verbeteren van je eigen functioneren? Het uitgangspunt voor een coachingtraject kan zijn dat je je minder tevreden voelt over een bepaald deel van je dagelijkse activiteiten en je behoefte hebt aan een klankbord en enige sturing. Je weet zelf het beste wat je wilt, maar je hebt daarbij een steuntje in de rug nodig. SCA stelt zich ten doel jou d.m.v. een kortdurende begeleiding, handvatten aan te reiken, waarmee jezelf kunt gaan werken aan een meer evenwichtig bestaan en je loopbaan een nieuwe impuls kunt geven. Een eindadvies kan deel uitmaken van het coachingtraject.

De coachingtrajecten

Je kunt kiezen uit 5 verschillende coachingtrajecten, of een combinatie daarvan:

1. Performance coaching;
2. Heroriëntatie op eigen leven;
3. Herorientatie op loopbaan;
4. Omgaan met stress;
5. Motivatie dilemma's.

Werkwijze particulieren

Aan de hand van een verkennend gesprek en eventuele individuele tests (assertiviteitstest, stresstest, zelfwaarderingstest e.a.) maak ik een persoonlijk profiel op. Vervolgens wordt in een aantal gesprekken samen met jou nagegaan of je activiteiten in overeenstemming zijn met je wensen en levensdoelen en of je toe bent aan een verandering of nieuwe uitdaging. Bij stressgerelateerde problematiek wordt de RET (Rationeel Emotieve Therapie) als benadering gebruikt. Op grond van de uitkomsten bekijken we in het vervolg hoe je zelf kunt werken aan deze veranderingen. Hierbij maak ik gebruik van de DRIVE®-yourself methodiek. (Drive staat voor Dynamiek, Ruimte, Initiatief, Veerkracht en Energie, de 5 pijlers voor een optimale ontplooiing). Alle tests kunnen ook apart worden afgenomen, zonder coachinggesprekken. Alle tarieven zijn marktconform. Onder bepaalde omstandigheden (loopbaantrajecten) zijn de kosten voor het coachingtraject aftrekbaar en vrij van BTW.

Bedrijven en overheid

SCA richt zich op middelgrote tot grote organisaties en ondernemingen. Cliënten werken onder andere bij ICT-bedrijven, zakelijke dienstverlening, industrie, overheid en de zorgsector.

Als onderdeel van een opleidingsplan kan een coachingtraject een interessante aanvulling zijn op trainingen in het eigen vakgebied. Hierbij moet gedacht worden aan coachingtrajecten gericht op carrière, competentieontwikkeling, stressmanagement of heroriëntatie op een nieuwe functie. Persoonlijke opleidingsplannen dienen –idealiter- op maat toegesneden te worden en geen kopie te zijn van die van een voorganger of collega. Ontplooiing zit hem niet alleen in de vakkundige verdieping, maar ook in de persoonlijke ontwikkeling. Beiden leiden tot een brede ontplooiing die zowel de persoon als de organisatie ten goede komt.

SCA kan ondersteuning ‘op maat’ bieden aan staf of management, maar ook aan zogenaamde nieuwkomers die hun plek in de organisatie nog moeten zien te vinden. In het verlengde van Coachingtrajecten biedt SCA enkele trainingen ‘op maat’ aan op het gebied van stressmanagement en communicatievaardigheden, waarbij ik o.a. gebruik maakt van de 360 graden feedback techniek.

Werkwijze bedrijven

Mijn werkwijze is gebaseerd op RET (Rationeel Emotieve Therapie), waarbij ik de coachee stimuleer om op een rationele manier om te gaan met organisatievraagstukken en managementtaken.

Nieuwe inzichten worden verkregen in de eigen capaciteiten zodat zelf gewerkt kan worden aan het verbeteren van het eigen functioneren. Na een coachingtraject zal er op korte termijn sprake kunnen zijn van een verbetering van de motivatie en van de effectiviteit van het functioneren. Als gevolg daarvan zullen de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Ook ziekteverzuim en werkstress kunnen op deze wijze worden teruggedrongen.

Ik begeleid deze veranderingen aan de hand van de DRIVE yourself-methodiek, waarbij de nieuwe vaardigheden beter geconsolideerd kunnen worden in het eigen functioneren. DRIVE staat voor Dynamiek, Ruimte, Initiatief, Veerkracht en Energie, de 5 pijlers voor een optimale ontplooiing volgens SCA.

Aan de hand van een verkennend gesprek en eventuele individuele tests (assertiviteitstest, stresstest, zelfwaarderingstest e.a.) maak ik een persoonlijk profiel op. Vervolgens wordt in een aantal gesprekken nagegaan of activiteiten in overeenstemming zijn met wensen en levensdoelen en of men toe is aan een verandering of nieuwe uitdaging. Bij stressgerelateerde problematiek wordt de RET (Rationeel Emotieve Therapie) als benadering gebruikt. Op grond van de uitkomsten bekijken we in een vervolgtraject hoe gewerkt kan worden aan deze veranderingen. Hierbij maak ik gebruik van de DRIVE-yourself methodiek®. (Drive staat voor Dynamiek, Ruimte, Initiatief, Veerkracht en Energie, de 5 pijlers voor een optimale ontplooiing). Alle tests kunnen ook apart worden afgenomen, zonder coachinggesprekken. De tarieven zijn marktconform.

© 2013 - SCA Coaching - Mail Marlene!

Terug naar de startpagina